Tokom dvije godine 198 mladih je krenulo u građenje karijere – pridruži im se i ti

24 marta 2019

Kroz program Coca-Cola podrška mladima u 2017. i 2018. godini okupili smo 198 mladih ljudi, na istom zadatku: da steknu nova znanja, primijene ih i da krenu u građenje karijere.

U opuštenoj atmosferi, sjajni mladi ljudi željni znanja sticali su, uz pomoć sertifikovanih predavača, brojne vještine, lične i profesionalne, kako bi postali konkurentniji na tržištu rada ili pokrenuli sopstveni biznis.

To su i pokazali na djelu!

Ponosni smo na podatak da je 28 mladih nakon pohađanja Coca-Cola podrška mladima radionica našlo zaposlenje, njih 40 je nastavilo svoju edukaciju, dok je 13 ušlo u neki od programa stažiranja. Ukupno, 70 mladih ili trećina svih polaznika našeg dvogodišnjeg programa napravilo je, dakle, pozitivnu promjenu u svojoj karijeri!

U treću godinu realizacije nacionalnog programa osnaživanja mladih, kompanija Coca-Cola HBC Crna Gora, ulazi ponosna na svakog polaznika i na dvogodišnje uspješne rezultate.

Bogatiji smo za 198 poznanstava mladih ljudi željnih novih znanja i spremnih da idu korak dalje, sve do svog pravog posla!

Nama su dali novu energiju i otvorili još više vidike, kako bismo još bolje razumjeli njihove potrebe.

Zato vjerujemo da će i treći po redu program Coca-Cola podrška mladima okupiti još više mladih i u ovu godinu ulazimo sa najvećim brojem radionica do sada: ukupno 12, koje planiramo da realizujemo u sedam gradova. Vaša šansa je tu – čekamo vas!