O PROJEKTU

Coca-Cola podrška mladima je program kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora, koji već šest godina mladima iz cijele Crne Gore omogućava da unaprijede svoje lične i profesionalne vještine, kako bi, osnaženi znanjem, lakše došli do posla. Do sada se kroz program edukovalo oko 1.400 polaznika, što ga čini jednim od najvećih neformalnih programa za osnaživanje mladih u zemlji.

Ove godine polaznike očekuje najbogatiji programski ciklus do sada, kroz koji će osvajati nova znanja kako na predavanjima i događajima uživo, tako i u online formatima.
Polaznici će imati priliku da sa stručnjacima unaprijede lične vještine i steknu praktična znanja koja će im pomoći u potrazi za poslom i u nadograđivanju postojećih kompetenci. Online edukacija biće realizovana kroz video predavanja, mentorske sesije i online radionice, dok će se offline događaji organizovati kroz predavanja uživo, a u saradnji sa partnerima projekta.

Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju potvrdu koji izdaje Coca-Cola HBC Crna Gora.