FAQ

Kako izgleda program?

Program se sprovodi kroz trodnevne edukativne radionice i polaznici imaju priliku da sa sertifikovanim stručnjacima unaprijede svoje znanje i vještine u brojnim oblastima.

Važan dio programa je i Online platforma, koja na jednom mjestu pruža:

 • Bogati nastavni materijal u vidu e-learning seminara za lične i poslovne vještine
 • Virtuelne učionice
 • Testiranje samoprocjene kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno
 • Inspirativne video sadržaje
 • Kontakt sa mentorima programa i organizovanje online seminara i K&As sesija sa njima
 • Specijalni modul sa svim programskim partnerima i podrškom

U kojim gradovima se održavaju radionice?

Poziv mladima da se prijave biće otvoren za radionice u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Baru i Tivtu.

Zašto su odabrani ovi gradovi?

Radionice se održavaju u gradovima gdje je veoma izražena nezaposlenost mladih ljudi i postoji potreba za dodatnom podrškom mladima u procesu traženja posla.

Da li je planirano da se program održava u još nekim gradovima?

U 2019. godini program se sprovodi u gore navedenim gradovima. U narednom periodu program će biti realizovan i u drugim gradovima Crne Gore.

Da li je neophodno da polaznici žive u gradovima u kojim se program održava?

Na program se mogu prijaviti i kandidati iz drugih gradova. Troškove smještaja i prevoza u takvim slučajevima snose kandidati.

 

Kada se odvijaju radionice?

Prva radionica biće održana od 12. do 14. aprila u Podgorici, u hotelu Hilton.

Planirano je da u 2019. godini mladima poklonimo ukupno 12 radionica.

Precizne datume ostalih radionica pogledajte ovdje: https://coca-colapodrskamladima.me/kalendar-radionica-2019/

Datumi jesenjih radionica biće objavljeni naknadno.

Koliko vremenski traju radionice i predavanja?

Radionice traju od 9 do 17h. Raspored radionica i lokacije na kojima se održavaju možete pogledati ovdje.

Da li je prisustvo na radionicama obavezno?

Prisustvo je obavezno. Samo kandidati koji prisustvuju na svim predavanjima i radionicama dobijaju sertifikat.

KOLIKO LJUDI ĆE DOBITI PRILIKU DA UČESTVUJE?

Planirano je da kroz program Coca-Cola podrška mladima u 2019. godini novim znanjima i vještinama osnažimo 300 mladih iz Crne Gore.

Ko se može prijaviti na program?

Program je namijenjen mladima koji imaju od 18 do 30 godina, nijesu u radnom odnosu i imaju najmanje srednju stručnu spremu.

Koji su formalni uslovi programa?

Program je namijenjen kadidatima koji:

 • Imaju između 18 i 30 godina
 • Nijesu zaposleni
 • Imaju završeno formalno obrazovanje – imaju srednju ili visoku stručnu spremu
 • Ne učestvuju u drugim programima obuke
 • Imaju želju i motivaciju da steknu nove lične i poslovne vještine u cilju lakšeg pronalaženja posla
 • Nijesu osuđivani

Kako izgleda proces selekcije?

Stručni tim obavlja procjenu kandidata. Nakon odabira potencijalnih polaznika, koji ispunjavaju formalne uslove, slijede telefonski intervjui i finalna odluka.

Koje se teme obrađuju u okviru programa?

Program obuhvata edukaciju na više tema:

 • Profesionalna orijentacija
 • Uspješna komunikacija
 • Upravljanje projektima
 • Poslovni planovi
 • Poslovna administracija
 • Kako lakše do posla

Koja praktična znanja i vještine dobijaju kandidati?

Polaznici će dobiti priliku da unaprijede svoje vještine komunikacije, upoznaju se sa poslovnim procedurama i administracijom, kao i da osnaže svoja znanja u oblasti upravljanja projektima i finansijama.

Ko su predavačI?

PredavačI su stručnjaci sa velikim profesionalnim iskustvom u oblasti edukacije. Više o predavačima možete pročitati ovdje

Da li se program plaća?

Program je u potpunosti besplatan.

Da li polaznici dobijaju neku vrstu sertifikata?

Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju sertifikat koji izdaje Coca-Cola HBC Crna Gora.

Da li polaznici prolaze kroz testiranje na kraju obuke?

Programom nije predviđeno testiranje ali će polaznici dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine, ali zaposlenje nije zagarantovano.

Da li ova obuka garantuje zaposlenje?

Obuka omogućava mladima da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u procesu traženja posla, ali posao nije zagarantovan.

Ko su partneri projekta?

Projekat se sprovodi uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Kako izgleda online edukacija?

Online edukacija je besplatna i dostupna svima putem registracije na sajtu http://coca-colapodrskamladima.rs.

Moderna online platforma generiše na jednom mjestu sve što učesnici moraju da pohađaju kroz online obuku. Prijavljujući se, učesnici kreiraju svoje lične profile i mogu komunicirati sa drugim učesnicima preko naše online zajednice, sticati nova znanja i dobijati evaluaciju.

Platforma pruža:

 • Bogati nastavni materijal u vidu e-learning seminara za lične i poslovne vještine
 • Virtuelne učionice
 • Testiranje samoprocjene kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno
 • Inspirativne video sadržaje
 • Kontakt sa mentorima programa i organizovanje online seminara i K&As sesija sa njima
 • Specijalni modul sa svim programskim partnerima i podrškom

Kada počinje online edukacija?

Online edukacija počinje registracijom na sajtu http://coca-colapodrskamladima.rs i, potom, izborom ponuđenih online modula za edukaciju.

KAKO SE KANDIDATI PRIJAVLJUJU ZA UČEŠĆE NA ONLINE EDUKACIJAMA?

Dovoljno je registrovati se na sajtu http://coca-colapodrskamladima.rs, nakon čega se logujemo sa korisničkim emailom i passwordom, i biramo ponuđene module za edukaciju. Registracija je besplatna i dostupna svima.