FAQ

Kako izgleda program?

Program se ove godine sprovodi isključivo kroz online edukaciju, a u sladu sa preporučenim mjerama prevencije usljed pandemije koronavirusa.

Registrovani polaznici imaju priliku da steknu važne lične i poslovne vještine kroz video predavanja i module.

KOLIKO LJUDI ĆE DOBITI PRILIKU DA UČESTVUJE?

Planirano je da kroz program Coca-Cola podrška mladima u 2019. godini novim znanjima i vještinama osnažimo 300 mladih iz Crne Gore.

Ko se može prijaviti na program i kako?

Program je namijenjen mladima koji imaju od 18 do 30 godina, nijesu u radnom odnosu i imaju najmanje srednju stručnu spremu.
Dovoljno je da se registrujete na linku: https://coca-colapodrskamladima.me/registracija.
Registracija je besplatna.

Koji su formalni uslovi programa?

Program je namijenjen kadidatima koji:

 • Imaju između 18 i 30 godina
 • Nijesu zaposleni
 • Imaju završeno formalno obrazovanje – imaju srednju ili visoku stručnu spremu
 • Ne učestvuju u drugim programima obuke
 • Imaju želju i motivaciju da steknu nove lične i poslovne vještine u cilju lakšeg pronalaženja posla
 • Nijesu osuđivani

Koje se teme obrađuju u okviru programa?

Program obuhvata edukaciju na više tema:

 • Vještine komunikacije
 • Lični razvoj
 • Upravljanje vremenom
 • Umrežavanje i LinkedIn
 • Upravljanje projektima
 • Biznis planovi
 • Poslovna administracija
 • Kako lakše do posla

Koja praktična znanja i vještine dobijaju kandidati?

Polaznici će dobiti priliku da unaprijede svoje vještine komunikacije, upoznaju se sa poslovnim procedurama i administracijom, kao i da osnaže svoja znanja u oblasti upravljanja projektima i finansijama.

Da li se program plaća?

Program je u potpunosti besplatan i predstavlja ulaganje kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora u razvoj mladih.

Da li polaznici dobijaju neku vrstu sertifikata?

Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju potvrdu koji izdaje Coca-Cola HBC Crna Gora.
Neophodno je da polaznici uspješno završe najmanje 5 dostupnih modula i poslušaju najmanje jedno cijelo predavanje.

Da li polaznici prolaze kroz testiranje na kraju obuke?

Programom nije predviđeno testiranje ali će polaznici dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine, ali zaposlenje nije zagarantovano.

Da li ova obuka garantuje zaposlenje?

Obuka omogućava mladima da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u procesu traženja posla, ali posao nije zagarantovan.

Kako izgleda online edukacija?

Online edukacija je besplatna i dostupna svima putem registracije na sajtu http://coca-colapodrskamladima.me/registracija.

Moderna online platforma generiše na jednom mjestu sve što učesnici moraju da pohađaju kroz online obuku. Prijavljujući se, učesnici kreiraju svoje lične profile i mogu komunicirati sa drugim učesnicima preko naše online zajednice, sticati nova znanja i dobijati evaluaciju.

Platforma pruža:

 • Bogati nastavni materijal u vidu e-learning seminara za lične i poslovne vještine
 • Virtuelne učionice
 • Testiranje samoprocjene kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno
 • Inspirativne video sadržaje
 • Kontakt sa mentorima programa i organizovanje online seminara i K&As sesija sa njima
 • Specijalni modul sa svim programskim partnerima i podrškom