FAQ

KAKO IZGLEDA PROGRAM?

Program se sprovodi kroz online i offline edukaciju.

Na online platformi www.coca-colapodrskamladima.me registrovanim polaznicima projekta dostupna je ogromna baza edukacije koja se sastoji od:

• Korisnih nastavnih materijala u vidu e-learning modula za lične i poslovne vještine
• Video predavanja uspješnih predavača sa bogatim iskustvom
• Testa samoprocjene ličnosti kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno

KO SE MOŽE PRIJAVITI NA PROGRAM?

Program je namijenjen mladima između 18 i 30 godina, koji žele da razviju lične i poslovne vještine, u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada ili u svrhu pokretanja sopstvenog biznisa.

KOJE TEME SE OBRAĐUJU U OKVIRU PROGRAMA?

Program obuhvata edukaciju na više tema:

  • Vještine poslovne komunikacije
  • Lični razvoj
  • Digitalne vještine
  • Upravljanje vremenom
  • Pisanje biznis plana
  • Upravljanje projektima
  • Računovodstvo
  • Vještine prodaje i pregovaranja
  • Freelancing

KAKO IZGLEDA ONLINE EDUKACIJA?

Nakon registracije, korisnici mogu da biraju između VIDEO PREDAVANJA i MODULA.

VIDEO PREDAVANJA donose priče uspješnih profesionalaca na različite teme, sa mnoštvom iskustvenih savjeta za polaznike.

MODULI su interaktivno obrađena predavanja, u kojima se kombinacijom teksta, slika i grafika, obrađuju određene teme.

Polaznici mogu da pristupe svim sadržajima, birajući teme od interesa. Svi moduli i predavanja su dostupni registrovanim polaznicima u svakom trenutku.

DA LI SE PROGRAM PLAĆA?

Program je u potpunosti besplatan i predstavlja doprinos kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora razvoju mladih.

DA LI POLAZNICI DOBIJAJU NEKU VRSTU SERTIFIKATA?

Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju potvrdu koji izdaje Coca-Cola HBC Crna Gora.

Neophodno je da polaznici pređu mimimum dva online video predavanja u ukupnom trajanju 2h ili da prisustvuju bar jednoj od offline radionica u istom trajanju.

DA LI POLAZNICI PROLAZE KROZ TESTIRANJE NA KRAJU OBUKE?

Programom nije predviđeno testiranje, ali zainteresovani polaznici mogu u svakom trenutku dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine.

DA LI OVA OBUKA GARANTUJE ZAPOSLENJE?

Obuka omogućava mladima da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u procesu traženja posla, ali posao nije zagarantovan.