Kalendar radionica 2019

24 March 2019

U sklopu treće godine realizacije programa Coca-Cola podrška mladima biće održane radionice u sedam gradova: Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Baru i Tivtu.

Ciklus novih radionica počinje velikom konferencijom u Podgorici, koja će biti održana od 12. do 14. aprila, u hotelu Hilton.

Ostale radionice biće održane u dva ciklusa – proljećni (april-maj) i jesenji (septembar-novembar).

Polaznici će imati priliku da sa sertifikovanim stručnjacima unaprijede svoje lične vještine i steknu praktična znanja koja će im pomoći u potrazi za poslom.

Teme kojima će se radionice baviti su:

  • Profesionalna orijentacija
  • Uspješna komunikacija
  • Upravljanje projektima
  • Poslovni planovi
  • Poslovna administracija
  • Kako do posla
    Zainteresovani se mogu prijaviti putem formulara za prijavu.
APRIL
1. Apr 2. Apr 3. Apr 4. Apr 5. Apr 6. Apr 7. Apr
8. Apr 9. Apr 10. Apr 11. Apr 12. Apr 13. Apr 14. Apr
Podgorica
15. Apr 16. Apr 17. Apr 18. Apr 19. Apr 20. Apr 21. Apr
Berane
22. Apr 23. Apr 24. Apr 25. Apr 26. Apr 27. Apr 28. Apr
Bijelo Polje
29. Apr 30. Apr 1. Maj 2. Maj 3. Maj 4. Maj 5. Maj

 

MAJ
29. Apr 30. Apr 1. Maj 2. Maj 3. Maj 4. Maj 5. Maj
6. Maj 7. Maj 8. Maj 9. Maj 10. Maj 11. Maj 12. Maj
13. Maj 14. Maj 15. Maj 16. Maj 17. Maj 18. Maj 19. Maj
Pljevlja Nikšić
20. Maj 21. Maj 22. Maj 23. Maj 24. Maj 25. Maj 26. Maj
27. Maj 28. Maj 29. Maj 30. Maj 31. Maj 1. Jun 2. Jun