Ko su predavači?

15 septembra 2017
JANA BOŽANOVIĆ

Jana je diplomirani psiholog sa zvanjem Mastera. Iskustvo je sticala u radu sa mladim ljudima, studentima, srednjoškolcima i potražiocima prvog zaposlenja, kroz projekte koji su imali za cilj: bolju orijentaciju na tržištu rada, karijerno usmjeravanje, osnaživanje emocionalne kompetencije. Radila u više srednjih škola i gimnazija.

Angažovana je kao saradnik i trener na projektu „Inkluzija lica sa invaliditetom na tržište rada kroz stručno osposobljavanje” i kao trener u grupnim radionicama za psihosocijalnu podršku i motivisanje lica sa invaliditetom prilikom traženja zaposlenja.

Jana ima iskustvo u individualnom savjetovanju i izvođenju grupnih psihosocijalnih radionica na teme:

•Razvoja asertivnosti
•Poboljšanja komunikacijskih vještina, rješavanja konflikata
•Jačanja samosvijesti o snagama pojedinca, motivacije lica za aktivno traženje zapošljenja i profesionalne orijentacije

Pored iskustva u organizaciji treninga i radionica, posjeduje i iskustvo u selekciji kandidata: screening radnih biografija, sprovođenje bihevioralno – situacijskih intervjua, kreiranje psiholoških profila odabranih kandidata, prezentovanje izvještaja poslodavcima.
Trenutno obavlja poslovne regrutera i psihologa u Agenciji za posredovanje pri zapošljavanju, u Podgorici.


IVANA KALUĐEROVIĆ

Ivana je psiholog i sertifikovani kouč sa višegodišnjim iskustvom u oblasti razvoja ljudskih resursa – u regrutaciji, selekciji, treningu i koučingu. Sertifikovana je od strane Insights MDI – SCHEELEN® AG – Institut für Managementberatung und Diagnostik, International Society for Coaching Psychology, Behavioral interviewing – Assessment Systems Adria, kao i za NLP metodologiju. Učestvovala je u organizaciji, realizaciji i praćenju projekta “Osnaži me i uspjeću” pružajući psihološku podršku ranjivim ciljnim grupama.

Kao interno zaposlena u kompaniji HR Partners, do sada je održala soft skills treninge za regrutere i HR stručnjake u kompanijama kao što su: Trenkwalder, Ataco; i za druge klijente HR Partners-a u Crnoj Gori.

Realizuje trening za bihevioralni intervju i Competence based assessment trening. Radi kao savjetnik u Centru za Karijeru, prvom karijernom centru u Crnoj Gori, u vlasništvu kompanije HR Partners.


TAMARA SRBLJANOVIĆ 

Tamara je diplomirani politikolog i specijalista za socijalnu politiku i rad sa višegodišnjim iskustvom u radu u nevladinom sektoru. Radila je kao koordinatorka na projektu ZZZCG („Obrazuj se- zaposli se“) i kao asistent u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. Projektno je angažovana u NVU Zračak Nade u Pljevljima i kao saradnik na projektu psihosocijalne podrške u cilju osnaživanja i zapošljavanja teže zapošljivih lica ,,Osnaži me i uspjeću’’ (Projekat u organizaciji HR Partners kompanije i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore).

Trenersko iskustvo sticala u NVO sektoru sprovodeći i obuke iz oblasti Inicijativa za zelenu ekonomiju kao i obuke koje se tiču zaštite žena i djece žrtava nasilja. Takođe, držala obuke za studente (NE – nasilna komunikacija) i obuke mladih žena za monitoring i praćenje, donošenje zakona u oblasti rodne ravnopravnosti. Bila je koordinatorka grant šema Zavoda za zapošljavanje CG u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata, profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja.


JOVANA PETKOVIĆ

Jovana je korporativni trener i transakcioni analitičar sa 11 godina radnog iskustva u marketingu, prodaji, PR-u i HR konsaltingu.

Radno iskustvo sticala je u najvećim telekomunikacionim kompanijama u regionu, kompaniji Zepter (Opera i Teatar Madlenianum) i kompaniji Google.
Realizovala je treninge i interne obuke za zaposlene u kompanijama kao što su: Telenor; Telekom Srbija; Izdavačka kuća Nova knjiga, Podgorica; Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Posebno dobre rezultate ostvarila u Pilot projektu ,,Osnaži me i uspjeću’’ – kroz program psihosocijalne podrške i podrške pri zapošljavanju teže zapošljivih lica (Projekat u organizaciji HR Partners kompanije i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore).

Učestvovala je i u izvođenju razvojnih aktivnosti i treninga na teme:
•Prodaja usluga rezidencijalnim korisnicima, pomoć u podršci prodaje
•Održavanje direktnog konktakta sa korisnicima
•Obuka novih kadrova u poslovnicama
•Organizacija komercijalnih događaja za korporacije

Trenutno je zaposlena kao saradnik u razvojnim programima i soft skills trener u kompaniji HR Partners.