Kako izgleda program?

5 septembra 2017

Program se, po prvi put, sprovodi isključivo kroz online edukaciju, a u sladu sa preporučenim mjerama prevencije usled pandemije koronavirusa. Registrovani polaznici imaju priliku da steknu lične i poslovne vještine kroz deset e-learning kureseva dostupnih na stranici coca-colapodrskamladima.me

Važan dio programa je i Online platforma, koja na jednom mjestu pruža:

  • Bogati nastavni materijal u vidu e-learning seminara za lične i poslovne vještine
  • Virtuelne učionice
  • Testiranje samoprocjene kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno
  • Inspirativne video sadržaje
  • Kontakt sa mentorima programa i organizovanje online seminara i K&As sesija sa njima
  • Specijalni modul sa svim programskim partnerima i podrškom