KAKO IZGLEDA PROGRAM?

5 septembra 2017

Program se sprovodi kroz online i offline edukaciju.

Na online platformi www.coca-colapodrskamladima.me registrovanim polaznicima projekta dostupna je ogromna baza edukacije koja se sastoji od:

• Korisnih nastavnih materijala u vidu e-learning modula za lične i poslovne vještine
• Video predavanja uspješnih predavača sa bogatim iskustvom
• Testa samoprocjene ličnosti kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno