KAKO IZGLEDA ONLINE EDUKACIJA?

5 septembra 2017

Nakon registracije, korisnici mogu da biraju između VIDEO PREDAVANJA i MODULA.

VIDEO PREDAVANJA donose priče uspješnih profesionalaca na različite teme, sa mnoštvom iskustvenih savjeta za polaznike.

MODULI su interaktivno obrađena predavanja, u kojima se kombinacijom teksta, slika i grafika, obrađuju određene teme.

Polaznici mogu da pristupe svim sadržajima, birajući teme od interesa. Svi moduli i predavanja su dostupni registrovanim polaznicima u svakom trenutku.