Kako izgleda online edukacija?

5 septembra 2017

Online edukacija je besplatna i dostupna svima putem registracije na sajtu http://coca-colapodrskamladima.me/registracija.

Moderna online platforma generiše na jednom mjestu sve što učesnici moraju da pohađaju kroz online obuku. Prijavljujući se, učesnici kreiraju svoje lične profile i mogu komunicirati sa drugim učesnicima preko naše online zajednice, sticati nova znanja i dobijati evaluaciju.

Platforma pruža:

  • Bogati nastavni materijal u vidu e-learning seminara za lične i poslovne vještine
  • Virtuelne učionice
  • Testiranje samoprocjene kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno
  • Inspirativne video sadržaje
  • Kontakt sa mentorima programa i organizovanje online seminara i K&As sesija sa njima
  • Specijalni modul sa svim programskim partnerima i podrškom