DA LI OVA OBUKA GARANTUJE ZAPOSLENJE?

5 septembra 2017

Obuka omogućava mladima da steknu nova znanja i vještine koje im mogu pomoći u procesu traženja posla, ali posao nije zagarantovan.