KOLIKO LJUDI ĆE DOBITI PRILIKU DA UČESTVUJE?

5 septembra 2017

Planirano je da kroz program Coca-Cola podrška mladima u 2019. godini novim znanjima i vještinama osnažimo 300 mladih iz Crne Gore.