Koji su formalni uslovi programa?

5 septembra 2017

Program je namijenjen kadidatima koji:

  • Imaju između 18 i 30 godina
  • Nijesu zaposleni
  • Imaju završeno formalno obrazovanje – imaju srednju ili visoku stručnu spremu
  • Ne učestvuju u drugim programima obuke
  • Imaju želju i motivaciju da steknu nove lične i poslovne vještine u cilju lakšeg pronalaženja posla
  • Nijesu osuđivani