KOJE TEME SE OBRAĐUJU U OKVIRU PROGRAMA?

5 septembra 2017

Program obuhvata edukaciju na više tema:

  • Vještine poslovne komunikacije
  • Lični razvoj
  • Digitalne vještine
  • Upravljanje vremenom
  • Pisanje biznis plana
  • Upravljanje projektima
  • Računovodstvo
  • Vještine prodaje i pregovaranja
  • Freelancing