Koje se teme obrađuju u okviru programa?

5 septembra 2017

Program obuhvata edukaciju na više tema:

  • Profesionalna orijentacija
  • Uspješna komunikacija
  • Upravljanje projektima
  • Poslovni planovi
  • Poslovna administracija
  • Kako lakše do posla