Ko se može prijaviti na program?

5 septembra 2017

Program je namijenjen mladima koji imaju od 18 do 30 godina, nijesu u radnom odnosu i imaju najmanje srednju stručnu spremu.