KO SE MOŽE PRIJAVITI NA PROGRAM?

5 septembra 2017

Program je namijenjen mladima između 18 i 30 godina, koji žele da razviju lične i poslovne vještine, u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada ili u svrhu pokretanja sopstvenog biznisa.