Da li polaznici prolaze kroz testiranje na kraju obuke?

5 septembra 2017

Programom nije predviđeno testiranje ali će polaznici dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine, ali zaposlenje nije zagarantovano.