DA LI POLAZNICI PROLAZE KROZ TESTIRANJE NA KRAJU OBUKE?

5 septembra 2017

Programom nije predviđeno testiranje, ali zainteresovani polaznici mogu u svakom trenutku dobiti savjete od predavača ukoliko je potrebno da unaprijede određene vještine.