Andrijana Vešović (Zombijana): Nisam imala posao, pa sam ga nacrtala

5 oktobra 2020